Predici (1945-1949)

In stock
SKU
BKD426
$7.95
Reward Points You will earn 0 Point for purchasing this product.
Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev)
Publication Data: Bucharest, Romania: Editura Adormirea Maicii Domnului, 2007
Format: softcover
Number of Pages: 208
Dimensions (l × w × h): 21.0 cm × 14.7 cm × 0.9 cm
Additional Information: black-and-white illustrations
ISBN: 973‒87301‒3‒9

   
Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev)

“Citind Predicile Sf. Ierarh Serafim, bem cu bucurie din același șuvoi de apă vie al Duhului Sfânt, din care s-au adăpat toți sfinții Ortodoxiei, în toate timpurile, pentru a-l revarsa în inimile celor doritori de a găsi drumul nerătăcit și sigur, care duce la patria cerească. Sf. Ierarh Serafim este o altă verigă din marele lanț al sfinților ortodocși, legată strâns de sfinții înaintași, vorbindu-ne nouă într-o deplină conglăsuire cu ei. Cuvintele lui simple și pe înțelesul tuturor sunt, în același timp, pline de adâncimea abisala a Scripturilor de unde își extrag esenta. Ele se revarsă , pe masură ce le citim , ca niște mărgăritare scumpe, strălucind în întunericul și în confuzia necredinței.”
—“Prefață”

CUPRINS

Prefață
1945-Cuvânt de răspuns-La scrisoarea de felicitare citită după liturghie de parohul bisericii ruse „Sfânta Parascheva“ din Sofia, protoiereul Gheorghe Golobțuv, cu ocazia aniversării a 25 de ani de slujire episcopală a arhiepiscopului Serafim (Sobolev)
Cuvânt la prăznuirea icoanei Maicii Domnului „Kazanskaia“ Smerenia este temelia și esența creștinismului. Maica Domnului îi iubește pe cei smeriți
1946-Cuvânt la Nașterea Domnului-Domnul s-a născut, ca în locul blestemului, să ne întoarcă Darul Sfântului Duh pierdut. Să nu ne mâhnim când suntem nedreptățiți
Cuvânt la Anul Nou-Pentru credință în păstrarea dogmelor Bisericii Ortodoxe, Donmnul revarsă peste noi milele Sale
Cuvânt în Duminica Iertării-Despre pocăință ca scop al vieții noastre
Cuvânt în sâmbăta din prima săptămână a Postului Mare-Despre trebuința postului și a înfrânării
Cuvânt la Buna Vestire-Buna vestire este izbăvirea neamului omenesc de „blestemul cel dintâi“
Cuvânt în Joia Mare-Despre cum trebuie să ne împărtășim și despre roadele acestei mari Taine când ne împărtășim întru dragostea lui Hristos
Cuvânt în Sâmbăta Mare-Despre bucuriile creștine ce curg din Învierea lui Hristos
Cuvânt la Adormirea Maicii Domnului-Despre mijlocirea neadormită a Maicii Domnului
Cuvânt la pomenirea Sfântului Ioan Făcătorul de minuni de la Rila Să ținem cu sfințenie învățăturile Stântului Ioan dela Rila
Cuvânt la Intrarea în Biserică a Preacuratei Fecioare Maria-Smerenia Preacuratei Fecioare Maria a stat la baza Întregii lucrări dumnezeiești. Fără smerenie, virtuțile nu au valoare mântuitoare
Cuvânt la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni Încrederea în învățătura sfinților părinți este garanția adevăratei cunoașteri duhovnicesți. Urmările dezastruoase ale modernismului bisericesc
Cuvânt în Duminica a douăzeci și patra după Rusalii-Despre dobândirea celui mai înalt dar al Sfântului Duh-dragostea desăvârșită și blândețea
Cuvânt de Anul Nou-Împărăția lui Dumezeu este bunul nostru cel mai important și mai înalt
Cuvânt la pomenirea sfântului Serafim făcătorul de minuni din Sarov Despre atitudenia îngăduitoare față de neajunsurile aproapelui
Cuvânt la Botezul Domnului-Descoperirea harului Botezului ca primul scop al vieții credinciosului
Cuvânt la Înstâmpinarea Domnului-Despre slava harică a drepților Noului Testament
Cuvânt la Duminica iertării-Marea dragoste a lui Dumnezeu ni se dăruiește pentru iertarea aproapelui
Cuvânt în prima sâmbătă a Postului Mare-Despre primirea cu vrednicie a sfintelor Taine
Cuvânt la Buna Vestire-Taina Dumnezeieştii Întrupări. Paguba ereziilor şi valoarea adevăratei credințe ortodoxe
Cuvânt în Joia cea Mare-Despre „calea mai bună spre smerenie“
Cuvânt în Sâmbăta cea Mare-Despre bucuria Învierii şi pentru împlinirea poruncilor lui Hristos
Cuvânt a doua zi de Paşti-Despre roadele Învierii lui Hristos şi cel mai important dar-harul Sfântului Duh, a cărui dobândire este scopul vieții creştine
Cuvânt la Înălțarea Domnului-Îndurarea necazurilor este mântuitoare. Realitatea existanței chinurilor veşnice ale iadului
Cuvânt de ziua Sfintei Treimi-Lupta cu patimile-condiția dobândirii şi păstrării Harului Sfântului Duh
Cuvânt la pomenirea verhovnicilor apostoli Petru şi Pavel-Despre dragostea pentru Hristos şi hotărârea de a urma poruncilor Lui
Cuvânt la Schimbarea la față-Despre schimbarea oamenilor prin puterea harului Sfântului Duh
Cuvânt la Intrarea în Biserică a Preasfintei Fecioare Maria-Maica Domnului răbdătoare, smerită şi necârtitoare în necazuri
Cuvânt la pomenirea sfântului ierarh Nicolae, făcătorul de minune-Smerenia, însoțită de virtutea ascunsă, este un semn al dragostei desăvârşite pentru Dumnezeu
Cuvânt în duminica a douăzeci şi doua după Cincizecime-Despre iubirea aproapelui şi răbdarea necazurilor
1948-Cuvânt în Duminica Iertării-Despres iertarea sinceră şi nejudecarea aproapelui
Cuvânt la Buna Vestire-Minunata smerenie a Fiului lui Dumnezeu, care s-a Întrupat pentru noi, este „începutul mântuirii noastre“
Cuvânt a doua zi de Paşti-Despre harul Sf. Duh ca izvor al veşnicei bucurii a sfinților
Cuvânt la Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Marea îndrăzneală în rugăciune a Maicii Domnului-mărturia înaltei Sale slave cereşti
1949-Cuvânt la Buna Vestire-Rolul Maicii Domnului în mântuirea noastră. Bucuria harului Sfântului Duh
Cuvânt a doua zi de Paşti-Curățirea inimii de patimi este condiția obligatorie pentru a vedea chipul lui Dumnezeu
Cuvănt de ziua sfintei Treimi-Îndepărtarea de orice păcat este condiția esențială pentru a păstra harul Sfântului Duh, cel mai prețios bun al nostru
Cuvânt la Înălțarea Cinstitei şi de viață făcătoarei Cruci a Domnului Smerenia este singura cale pentru dobândirea darurilor Crucii Domnului
Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului-Suferința Maicii Dumnului pentru păcatele noastre şi îndeosebi pentru păcatul desfrânării. Pentru curăția feciorelnică Domnul ne învredniceşte descoperilor Dumnezeieşti
Write Your Own Review
You're reviewing:Predici (1945-1949)
Your Rating
Frequently Bought Together